Vilkår

Børn
Børn fra 4 til og med 13 år afregnes med 30% rabat. Der beregnes ikke kuvertpris for børn til og med 3 år.

Forbehold
Indtil 3 dage før arrangementet tager vi forbehold for leveringsmulighed af aftalte menu i tilfælde af svigtende adgang til råvarer, vejrproblemer eller uacceptabel kvalitet af råvarer. Endvidere kan ændring af vinårgangen forekomme.
I sådanne undtagelsestilfælde vil vi naturligvis kontakte Dem og aftale alternativer inden for samme prisramme.

Der tages forbehold for fejl i priser og menuer på denne hjemmeside.

Aflysning og reduktion
Ved aflysning (skriftligt eller via e-mail) fra 8 til 30 dage før arrangementet beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af bekræftet arrangementspris. Ved aflysning mindre end 8 dage før – eller intet fremmøde – beregnes fuld pris for arrangementet. Reduktion af deltagerantal ned til 20 kuverter kan ske indtil 8 dage før. Efter en reduktion beregnes fuld pris for det reducerede arrangement, såfremt dette også aflyses.

Reservations gebyr
I forbindelse med bestilling af arrangementet indbetales et reservations gebyr  som modregnes i endelig afregning.

Betaling
Afregning sker på dagen  med enten kontanter, dankort eller andet kreditkort.

Lokale leje

der er et lokale leje på 1000,00 kr. på alle aften arrangementer.