Vilkår

Vi råder over:

Whiteboard

Flipover

Projektor

Lærreder

Mikrofon anlæg

Som naturligvis står til jeres disposition efter ønske.

Andet teknisk udstyr kan skaffes og afregnes efter fakturapris

Trådløs internetforbindelse findes i alle plenumlokaler

Lokaleleje ud over anførte timer: 2.500 kr. pr. påbegyndt time