Vilkår

Børn
Børn fra 4 til og med 13 år afregnes med 30% rabat. Der beregnes ikke couvertpris for børn til og med 3 år.

Forbehold
Indtil 3 dage før arrangementet tager vi forbehold for leveringsmulighed af aftalte menu i tilfælde af svigtende tilgang af råvarer, vejrligsproblemer eller uacceptabel kvalitet. Endvidere kan ændring af vinårgange forekomme.
I sådanne undtagelsestilfælde vil vi naturligvis kontakte Dem og aftale alternativer inden for samme prisramme.

Der tages forbehold for fejl i priser og menuer på denne hjemmeside.

Aflysning og reduktion
Ved aflysning (skriftligt eller via e-mail) fra 8 til 30 dage før arrangementet beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af bekræftet arrangementspris. Ved aflysning mindre end 8 dage før – eller intet fremmøde – beregnes fuld pris for arrangementet. Reduktion af deltagerantal ned til 20 couverter kan ske indtil 8 dage før. Efter en reduktion beregnes fuld pris for det reducerede arrangement, såfremt dette også aflyses.

Reservationsgebyr
I forbindelse med bestilling af arrangementet indbetales et reservationsgebyr på  5.000 kr., som modregnes i endelig afregning.

Betaling
Afregning sker netto kontant med  kontanter, Dankort eller kreditkort.

De bedes endvidere være opmærksom på, at vi beregner os 2.000 kr. pr. påbegyndt time udover arrangementets angivne timer.